forbot
IgLe, ChP
IgLe, ChP
  • IgLe, ChP
  • Danh mục dịch vụ

Danh mục dịch vụ

Nhuộm lông thú bằng tấm mẫu
 
Nhóm: Nhuộm lông thú bằng tấm mẫu
Chế biến nguyên liệu lông thú, lông vũ
 
Nhóm: Chế biến nguyên liệu lông thú, lông vũ
May, sửa chữa, phục chế các hàng lông thú
 
Nhóm: May, sửa chữa, phục chế các hàng lông thú
May cổ áo, choàng cổ bằng lông thú
 
Nhóm: May cổ áo, choàng cổ bằng lông thú
May hàng lông thú theo đặt hàng riêng
 
Nhóm: May hàng lông thú theo đặt hàng riêng
Thực hiện đơn đặt hàng gia công cơ khí
 
Nhóm: Thực hiện đơn đặt hàng gia công cơ khí
 Chế biến nguyên liệu lông thú
 
Nhóm:  Chế biến nguyên liệu lông thú

Mô tả

Danh mục dịch vụ IgLe, ChP, Ukraina, - trang của doanh nghiệp. Thông tin liên hệ, các chi tiết của doanh nghiệp – địa chỉ, số điện thoại, số fax. hàng hóa và dịch vụ